Information
Historia
Resor
Böcker
Kontakt

Kort historia om utvandringen

Frigörelse och självständighet karaktäriserade de första årtionden på 1800-talet i Latinamerika. Länder skapades, nationaliteter uppstod, frihetens idéer hyllades. Den europeiska invandringen sågs som en lösning på befolkningsfrågan. Argentina tog ledningen fram till omkr 1890. Därefter dirigerades européerna till Brasilien och kaffedistrikten. Kejsaren var avsatt, slavarna fria, leve revolutionen! Under det följande årtiondet kom omkring 1 1/4 milj. européer att lära känna kaffelandet.

Utvandringen från 1890
Även till Sverige kom information om Brasiliens generösa invandrarlagar från 1890. Våren 1891 skrev Stockholmspressen om ”brasiliefeber” och ”brasiliefarare”. Utvandrarna som fick gratis resa från Fattigsverige skulle äntligen bli rika.

Från Stockholm kunde utvandrarna 1891 resa den 19 april med ångaren Svithiod och den 24 maj med Bore och från Sundsvall den 18 juni med Östersjön. Från Hamburg reste de vidare med Campinas 23 april, Itaparaica 28 maj och Paranagua 26 juni.
Invigning av Porto Lucenas första svenska kyrkogård
Invigning av den första svenska kyrkogården från 1890-talet i Porto Lucena, Brasilien som kulturminne.

Kirunautvandringen 100 år
År 1906 sökte sig en finlandssvensk utvandringen till Misiones, Argentina, ledd av adelsmannen Artur Thesleff där de grundade Colonia Finlandesa. 1909-11 lämnade norrbottningar gruvor och jordbruk för den brasilianska urskogen, ”Kirunautvandringen”, skildras bl a av Eyvind Johnson i Se dig inte om!.

Svenskarna kom till kaffedistrikten kring São Paulo samt staterna Paraná, Santa Catarina och Rio Grande do Sul. I den sistnämnda staten byggde utvandrarna en liten koloni kring Guarany das Missões i den nordvästliga delen inte långt från gränsfloden Uruguay, där man skulle grunda Nova Suecia. Idag finns rester av utvandringen i Santa Rosa, Porto Lucena, Ijuí, Erechim. I Ijuí firas invandrarfest i andra veckan av oktober.


Misiones, ArgentinaInvandrarmonument i Villa Svea
Förhållandena i Brasilien var påfrestande för svenskarna. De som inte återvände hem som många Kirunautvandrare 1912, sökte sig västerut mot Argentina, som ansågs vara ett bättre invandrarland. Över San Javier kom man till provinsen Misiones där finlandssvenskarna hade grundat sitt Nueva Finlandia. Svenskarna trängde djupare in i urskogen och bosatte sig 1913 på en plats som man kallade Villa Svea. Den förste ledaren i det lilla invandrarsamhället hette Adolf Lindström från Sundbyberg. 1928 grundades staden Oberá som idag har omkr 80 000 innevånare. Två svenskar har varit borgmästare, Walter Carlzon och Rolf Lilliesköld. Föräldrarna kom från Stockholm.
Yerbabonden Klas Björklund sitter vid
invandrarmonumentet i Villa Svea-parken.

Kyrka och skolaInstituto Carlos Linneo i Oberá
I stadens centrum finns idag en luthersk kyrka, Olaus Petri, och en omfattadnde skolverksamhet i Instituto Carlos Linneo. I denna skola kan barnen börja i förskola gå vidare i grundskolan till gymnasium med studentexamen och sluta i högskolan. Skolan har omkring 1500 elever. 1963 kom Amigos president, Sven Arne Flodell, som ung präst till svenskarna i exilen. Han och hans fru Gunvor Flodell var med om att bygga upp den omfattande undervisningen.

Instituto Carlos Linneo i Oberá

Mångkulturellt samhälle
Svenskarna var med om att grunda ett mångkulturellt samhälle i Misiones, där guaraní-indianerna fortfarande har sin stam med hövdingar. Svenskarna var en liten grupp i jämförelse med spanjorer, italienare, tyskar, ryssar, polacker etc. Svenskarna har satt sin prägel på staden genom namnen på stadsdelarna: t.ex. Villa Svea, Villa Erasmie, Villa Fredriksson, Villa Kindgren, Villa Torneus, etc. samt namnet på den väg som svenskarna högg genom skogen 1914 Picada Sueca eller ”svenskpikadan”. I vårmånaden september har staden lyckats organisera en årligen återkommande nationell immigrantfest som lockar tusentals deltagare.
Indianhövding och Sven Arne Flodell
Två hövdingar i samtal, guaranihövdingen Salustiano Gonzalez och Sven Arne Flodell
Skapad av Josefin Davén 2008